دستگاه بشکه گیر مدل SDG

دستگاه بشکه گیر مدل SDG

این مدل نمونه ساده ی دستگاه بشکه گیر می باشد که برای تیراژ کاری پایین و همچنین در مکان هایی که سطح زمین صاف و بدون پستی و بلندی می باشد، مناسب است. ویژگی ها: کاربری ساده استهلاک پایین عملکرد Read More

دستگاه بشکه گیر مدل FDG

دستگاه بشکه گیر مدل FDG

این مدل نمونه ی پیشرفته ی دستگاه بشکه گیر می باشدکه برای تیراژ کاری بالا طراحی و ساخته شده است و با سرعت عمل بالا، باعث صرفه جویی چشمگیری در زمان تخلیه و بارگیری بشکه ها می شود. این دستگاه Read More

استقبال شرکت های تخلیه وبارگیری اسکله شهید رجایی بندر عباس

استقبال شرکت های تخلیه وبارگیری اسکله شهید رجایی بندر عباس از دستگاه های بشکه گیر شرکت فناوران پیشتاز فاطر

بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناروی رئیس جمهور از شرکت فناوران پیشتاز فاطر

بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناروی رئیس جمهور از شرکت فناوران پیشتاز فاطر

بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناروی رئیس جمهور از شرکت فناوران پیشتاز فاطر

حضور در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین و پوشش های صنعتی IPCC2014 نمایشگاه بین المللی تهران

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین و پوشش های صنعتی IPCC2014

حضور در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین و پوشش های صنعتی
IPCC2014
نمایشگاه بین المللی تهران