اپراتور لیفتراک صنعتی

اپراتور لیفتراک صنعتی (آموزش و ارزیابی)

امروزه لیفتراک‌ها جز جدایی ناپذیر از صنایع شده‌اند. این دستگاه‌ها به کمک شاخک‌هایی با شکل‌های مختلف و دکل عمودی برای بلند کردن، جابجایی و انبار کردن انواع بار مانند بشکه، لوله، ورق، جعبه، پالت و … بسیار مفید و موثر واقع شده‌اند.

در مقاله قبل با “15 نکته ایمنی حین کار با لیفتراک” آشنا شدیم، اما در این مقاله سعی بر آن است که بیشترین تمرکز خود را بر آموزش و ارزیابی اپراتور یا راننده لیفتراک قرار دهیم.

این مقاله با هدف آشنایی بیشتر با اپراتور لیفتراک صنعتی و روش‌های آموزش و ارزیابی نگاشته شده است، امید است اگر سوال و یا ابهامی در ذهن دارید، برطرف گردد.

فقط افراد آموزش دیده و صاحب اختیار باید مجاز به کار با یک لیفتراک صنعتی موتوری باشند. اپراتور لیفتراک صنعتی موتوری (راننده لیفتراک) باید از نظر قدرت بینایی، شنوایی، فیزیکی و روانی تأیید شده تا بتواند با اطمینان با دستگاه‌های صنعتی، کار کند.

آموزش راننده لیفتراک

آموزش اپراتور

افرادی که برای کار با لیفتراک صنعتی آموزش ندیده‌اند، ممکن است با یک لیفتراک فقط با هدف آموزش و فقط تحت نظارت مستقیم مربی کار کنند. این آموزش باید  در محلی دور از سایر لیفتراک‌ها، موانع و افراد پیاده انجام شود.

برنامه آموزش اپراتور باید شامل سیاست‌های استفاده کننده برای مکانی که هنرجو با لیفتراک کار خواهد کرد، شرایط کار برای آن مکان و نوع خاص لیفتراکی که هنرجو کار خواهد کرد، باشد. برنامه آموزش باید برای تمام اپراتورهای جدید، بدون  توجه به تجربه قبلی آن‌ها ارائه شود. 

آموزش راننده لیفتراک

برنامه آموزش باید هنرجو را از موارد زیر آگاه سازد:

1مسئولیت اصلی اپراتور، استفاده ایمن از لیفتراک موتوری صنعتی با انجام دستورالعمل هـای داده شده در برنامه آموزش است، 

2 استفاده غیر ایمن یا غیر صحیح از یک لیفتراک موتوری صنعتی می تواند باعث: 

مرگ یا جراحت شدید به اپراتور یا سایرین 

صدمه به لیفتراک موتوری صنعتی یا سایر اموال شود. 

3برنامه آموزش باید بر اسـتفاده ایمـن و صـحیح تاکیـد کـرده تـا از صـدمه بـه اپراتـور و دیگـران جلوگیری و از خرابی اموال ممانعت شود.

آشنایی با کاربرد بشکه گیر 3

اصول کار با لیفتراک‌های صنعتی

اصول کار با لیفتراک، شامل موارد زیر است: 

1-مشخصات لیفتراک (های) موتوری صنعتی، شامل تفاوت بین لیفتراک ها در محل کار،

2-شباهت ها و اختلافات با اتومبیل، 

3- اهمیت اطلاعات پلاک، شامل ظرفیت قابل حمل، هشدار ها، و دستورالعمل های ضمیمه شده به لیفتراک، 

4- دستورالعمل و هشدار کار با لیفتراک در کتابچه کـارکرد لیفتـراک، و دسـتورالعمل بازرسـی ونگهداری که توسط اپراتور انجام شود، 

5- نوع و مشخصات قدرت رانش،

6- روش هدایت، 

7-روش و مشخصات ترمز، با و بدون بار، 

8-دید، با و بدون بار، عقب و جلو، 

9- ظرفیت جابجا کردن بار، مرکز بار و وزن، 

10- مشخصات پایداری با و بدون بار، با و بدون تجهیزات، 

11- محل کنترل، وظیفه، روش کارکرد، تشخیص علائم، 

12- قابلیت جابجا کردن بار، چنگک ها، تجهیزات، 

13- سوختگیری و شارژ باتری، 

14- حفاظ ها و ابزار محافظتی برای نوع خاص لیفتراک، 

15- سایر مشخصات نوع خاص لیفتراک صنعتی.

آموزش و تقویت

آموزش عملی کارکردن، شامل: 

1-در صورت امکان، تمرین کارکردن با لیفتراک موتوری صنعتی باید در محل هایی که از سـایرفعالیت های کاری و پرسنل دور است، انجام شود،

2-تمرین دور زدن باید تحت نظارت مربی انجام شود، 

3- آموزش عملی باید شامل کارکرد واقعی یا عملکرد شبیه سازی شده از تمـامی وظـایف نظیـرجابجا کردن بار، مانور دادن، حرکت کردن، توقف کردن، شروع به کارکردن و سایر فعالیت ها تحت شـرایطی که در استفاده از لیفتراک با آن مواجه می شود، باشد. 

در مقاله بعدی به بررسی قوانین کلی کارکرد ایمن با لیفتراک خواهیم پرداخت.

اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
امتیاز به این مقاله
5/5

جهت مشاوره و سفارش محصول با ما تماس بگیرید.

نشانی شرکت:

شهرکرد – خیابان پارک علم و فناوری – طبقه اول – دفتر شرکت فناوران پیشتاز فاطر

نشانی کارخانه:

شهرکرد – شهرک صنعتی – خیابان گلستان 7 – مجتمع کارگاهی پارک علم و فناوری