21 نمایشگاه دستاوردهای پژوهش 3

21 نمایشگاه دستاوردهای پژوهش

21 نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، استان با حضور شرکت فناوران پیشتاز فاطر  21 نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان چهارمحال و بختیاری به صورت نمایشگاه

ادامه مطلب »

نشانی شرکت:

شهرکرد – خیابان پارک علم و فناوری – طبقه اول – دفتر شرکت فناوران پیشتاز فاطر

نشانی کارخانه:

شهرکرد – شهرک صنعتی – خیابان گلستان 7 – مجتمع کارگاهی پارک علم و فناوری