چگونگی اختراع لیفتراک
بانک مقالات
Skhbrn

چگونگی اختراع لیفتراک

لیفتراک به شکل امروزی بیش از 80 سال است که مورد استفاده قرار می گیرد، در این مقاله نیز چگونگی اختراع لیفتراک مورد بحث قرار گرفته است.

ادامه مطلب »

نشانی شرکت:

شهرکرد – خیابان پارک علم و فناوری – طبقه اول – دفتر شرکت فناوران پیشتاز فاطر

نشانی کارخانه:

شهرکرد – شهرک صنعتی – خیابان گلستان 7 – مجتمع کارگاهی پارک علم و فناوری